พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ….

   หลายคนคงรู้จักพระพิฆเณศใช่ไหมครับ เมื่อหลายวันที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปช้ออปิ้งในย่านราชประสงค์ ในขณะเดียวกันเลยมีโอกาสไปกราบไหว้บูชา องค์พระพิฆเณศ  เช่นกัน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักรายละเอียดของ องค์ท่านกันสักหน่อยนะครับ พระพิฆเณศวร พรือ พระคเณศ ได้ชื่อว่าเป็นเทพของการเริ่มต้น และถูกยกให้เป็นเทวะแห่งสากลดลก คือหมายถึง เทพเจ้าที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนทั่วโลก จึงได้มีการสถาปนาให้เป็นเทพองค์แรกซึ่งต้องกราบไหว้บูชา พระพิฆเณศ ทรงเป็นโอรสของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี เป็นเทพแห่งผู้ขจัดอุปสรรคและประทานความสำเร็จ โภคทรัพย์ ลักษณะคือ มีเศียรเป็นช้าง ร่างกายเป็นมนุษย์ มี 4 พระกร มีงูเป็นสังวาล มีหนูเป็นพาหนะ อีกทั้งรูปร่างของพระพิฆเณศ ยังแสดงถึงสิ่งอันเป็นมงคล ความดีและความสำเร็จทุกประการ พระเศียร เต็มไปด้วยสติปัญญา เป็นที่ศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์ พระกรรณ (หู) ใช้รับฟังเสียงบทสวดพระคัมภึร์ อันเป็นสิ่งแรกในการศึกษา งวง ใช้ค้นหาสิ่งที่ดีงามต่างๆ ด้วยปัญญา เพื่อช่วยแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้พ้นจากอุปสรรค หนู สาเหตุที่ทรงใช้หนุเป็นพาหนะ เพราะว่า หนุเป็นสัญลักษณ์ของความมืด พระพิฆเณศทรงหนูหมายถึงพระเอาชนะของดวงอาทิตย์ที่ขจัดความมืดมิด อีกทั้งหนูยังเป็นสิ่งที่ฉลาด สามารถกัดทุกอย่างให้ขาดได้ จึงสามารถกัดอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ งู (นาคราช) เพื่อเป็นผู้ทำลายหนูที่หมายถึงความมืด โดยทั้ง 4 กรจะถืออาวุธแตกค่างกันออกไป คือ บ่วงบาศก์ เพื่อกำจัดกิเลสและสิ่งที่ชั่วร้าย ตรี เป็นอาวุธที่ทรงใช้ปกป้องความชั่วร้ายและคอยขับไล่อุปสรรคทั้งหลาย งา ทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรค โฆฑก ความสมบูรณ์และสำเร็จตลอดกาล สิ่งของที่นิยมนำมาบูชาองค์พระพิฆเณศ มีหลายอย่างหลายประเภท ผลไม้ 3 5 หรือ 9 ชนิด กล้วย แอปเปิ้ล ชมพู่ มะละกอ มะม่วง อ้อย แตงโม สับปะรด พุทรา และสิ่งที่ทรงโปรดมากคือ ทับทิมสุก หมายถึงความร่ำรวย และมะพร้าว หมายถึงความรุ่งเรืองและเติบโต  ขนมหวาน ได้แก่ ขนมถ้วยฟู ขนมทองหยิบ และทองหยอด นมสด หมายถึง ความสุข ดอกไม้ที่ดปรด คือ ดอก บัวแดง ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ จำปา ดอกชบาแดง (ห้ามใช้ดอกเยอบีร่า เด็ดขาด) ธูปที่ใช้ไหว้ 3 5 หรือ 9 แต่วันนี้ที่พบเห็นคือ 9 ดอก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ 9 ดอก เพระาเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า และเจริญรุ่งเรือง สำคัญที่สุด ห้มาถวายอาหารคาว

คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หน่วยงานราชการกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ถือเอาพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์

ผลจาการบูชาพระพิฆเณศ อันนี้ผมได้ฟังและจดจำมาจากคุณยายท่านได้พูดให้ฟัง โดยสรุปมาเพียงคร่าวๆนะครับ (ขนาดคร่าวๆนะเนี่ย ยังยาวเป็้นหางว่าวเลย)

1. การบูชาพระพิฆเณศนั้นย่อมเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุธรรมตามหลักโมกษะนั่นแล

2.การบูชาพระพิฆเณศเพื่อปัญญาและการหยั่งรู้ พระพิฆเณศตามตำนานเป็นเทพแห่งปัญญาโดยชัดเจน การนับถือพระพิฆเนศ เพื่ออานิสงค์เรื่องปัญญาความรู้นั้น ควรที่ต้องรับถือควบคู่กับ พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา พรหมจรรย์ และความบริสุทธิ์ ทั้งพระนางยังเป็นเทวีแห่งศิลปวิทยาการอีกด้วย การนับถือคตินี้ จะเห็นได้ชัดจากภาพมี 3 เทพประทับอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นไตรภาคีระหว่าง พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวดี ผู้ใดประสงค์ความมีปัญญา ประกอบด้วยความสำเร็จ ความร่ำรวย ความฉลาด เป็นต้น

3. การบูชาพระพิฆเนศที่สำคัญที่สุดคือ อำนาจแห่งการขจัดอุปสรรค ดังที่กล่าวมา พระพิฆเนศคืออำนาจแห่งอุปสรรคและเป็นอำนาจแห่งการขจัดอุปสรรคด้วยในตัว ดังนั้น ผู้ที่บูชาพระองค์ย่อมทำกิจการงานราบรื่นหรือหากมีอุปสรรคอันใด พระองค์ท่านย่อมบำราศเสียซึ่งอุปสรรคนั้นๆ

4. เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ด้วยว่าศีรษะช้างของพระพิฆเนศนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ช้างหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ สิริมงคล ด้วยเหตุนี้ พระพิฆเณศจึงเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ในพระหัตถ์ของพระพิฆเนศนั้นมักถือขนมโมทกะอยู่ตลอดเวลา อันเป็นสื่อถึงอาหารการกินที่พร้อมเสมอ หมายความว่า พระองค์จะประทานความอิ่มหนำสำราญแก่ผู้บูชาพระองค์ ความอุดมสมบูรณ์จึงพึงบังเกิดแก่บุคคลนั้นไม่รู้สิ้น ชีวิตของผู้ที่มีพระองค์เป็นสรณะจะหอมหวานอยู่เสมอ

5. เป็นผู้ป้องกันภูติผีปีศาจและคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งภูติผีปีศาจทั้งหมด ทรงเป็นใหญ่เหนือใครในโลกวิญญาณ ดวงวิญญาณทุกดวงย่อมอยู่ในอาณัติแห่งพระองค์ และผู้บูชาพระองค์ย่อมปลอดภัยจากการคุกคามของภูติผีปีศาจ ทั้งคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง เพราะพระองค์คือผู้บริสุทธิ์ คือเจ้าแห่งอำนาจเหนือธรรมชาติ ดังนั้น ผู้อยู่ใต้บารมีของพระองค์ย่อมพ้นจากภัยทั้งหลายที่มองไม่เห็นเหล่านี้

6. อำนาจแห่งความเป็นที่รัก เนื่องจากพระพิฆเณศเป็นเทพที่บังเกิดจากพระแม่อุมาเทวี ในเบื้องต้นพระพิฆเณศย่อมเป็นที่รักแห่งนางที่สุด ภายหลังจากการต่อสู้กับพระศิวะด้วยควาเข้าใจผิดจนบานปลายทำให้ศีรษะพระพิฆเณศหลุดไป ยังความไม่พอใจแก่พระแม่อุมา ต่อเมื่อได้มีการต่อศีรษะใหม่และมีการขอขมาพระแม่อุมา ในเหตุการณ์ดังกล่าว ทวยเทพทั้งหลายต่างมาประชุมพร้อมกัน พร้อมทั้งให้พรแก่พระพิฆเณศ พระพิฆเณศจึงเป็นที่รักของทวยเทพทั้งหลายในสากลจักรวาล พระพิฆเณศจึงเป็นผู้ประทานความเป็นที่รักแก่ผู้บูชาพระองค์อีกประการหนึ่งด้วย

 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์  อย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะเคารพนับถือ เทพเจ้าทุกๆองคื เนื่องจากศาสานาพุทธเป็นศาสนาที่เปิดกว้าง ไม่สอนให้ยิดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเชื่อก็ควรเชื่อให้มีเหตุมีผล เชื่ออย่างชาญฉลาด และเชื่ออยู่บนครรลองครองธรรมที่เหมาะสม ถูกต้อง ท่านที่สนใจที่จะเดินทางไปสักการะพระพิฆเณศในสถานที่แห่งนี้ ก็สามารเดินทางไปได้ที่บริเวณลานหน้าห้างสรพพสินค้าอีเซตัน ราชประสงค์ หากขับรถไปเองก้มีที่จอดให้ ในศูนย์การค้า มีค่าใช้จ่ายในการจอดรถนิดเดียวครับ เงื่อนไขมีอยู่ว่า 3 ชมแรก จอดฟรี รายละเอียดที่เหลือก็ศึกษาจากด้านหลังของบัตรจอดรถได้เลยนะครับ ส่วนท่านใดที่จะมาด้วยชนส่งสาะารณะ ก็มาได้ โดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานที่ สยามแล้วค่อยๆเดินบนทางเดินลอยฟ้า หรือ Sky Walk มาที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้ พรือรถประจำทาง สายที่ผ่านก็มีมากมาย บรรยายก็คาดว่าจะไม่หมด ทางที่โทรศัพท์ถาม หมายเลข 184 เพื่อสอบถามเส้นทางการเดินรถดีกว่า วันนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ ขอขอบคุณและสวัสดี มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: